Technologia

Badania korozji w komorach solnych i klimatycznych

Aby ustalić odporność na korozję materiałów, powłok lakierniczych i galwanicznych przeprowadza się badania w warunkach naturalnych poprzez poddanie próbek działaniu czynników atmosferycznych. W celu przyspieszenia procesów korozji wykonuje się badania laboratoryjne w komorach klimatycznych oraz komorach solnych (korozyjnych). W poniższym artykule przedstawiona zostanie budowa i opis testów prowadzonych w komorach solnych i klimatycznych.

Podstawowe badanie w komorach solnych (korozyjnych)

Podczas badania w komorze solnej rozpylany jest wodny roztwór chlorku sodu o określonym w normie stężeniu i pH. Próbki są poddawane działaniu powstałej mgły solnej, a całe badanie przebiega w określonych temperaturach. Komora solna wytwarza mgłę solną za pomocą specjalnej dyszy ejektorowej wykonanej z materiału odpornego na korozję. Próbki muszą być umieszczone w taki sposób, aby roztwór korozyjny ściekający z jednej próbki nie spływał na pozostałe. Aby kontrolować intensywność rozpylanej mgły solnej kontrolowana jest ilość opadu mgły przestrzeni testowej. Ilość opadu zbierana w czasie badania oraz pH skroplin jest określona w normie badania.

Oprócz standardowych testów korozyjnych polegających na ciągłym rozpylaniu mgły solnej, komory solne umożliwiają różne modyfikacje testów korozyjnych np. test ACSS (ang. acetic acid salt spray test). W teście tym do roztworu chlorku sodu dodaje się kwasu octowego. W innej modyfikacji – CASS (ang. copper accelerated acetic acid salt spray test) stosuje się roztwór zawierający oprócz kwasu octowego dodatek chlorku miedzi. Stosowane są również testy z wykorzystaniem SO2. Komora korozyjna pozwala również na realizację wielu branżowych testów w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym czy obronnym.

Budowa komory solnej

Komora solna składa się z odpornej na korozję obudowy, wewnątrz znajduje się jedna lub kilka dysz ejectorowych (atomizerów) umożliwiających rozpylanie mgły solnej. Komory solne wyposażone są dodatkowo w nawilżacze sprężonego powietrza, system zalewania podłogi wodą czy układ stabilizacji temp. i RH dla realizacji testów VDA. W laboratoriach stosowane są urządzenia o rozmiarach przestrzeni roboczej od kilkuset litrów do rozmiaru wielkości całych pomieszczeń czy nawet hal do których mogą wjeżdżać całe pojazdy.

Komora klimatyczna z opcją testu solnego

Komora klimatyczna to urządzenie umożliwiające utrzymywanie i zmiany w kontrolowany sposób warunków klimatycznych, temperatury i wilgotności. Realizacja testu klimatycznego i korozyjnego w jednym urządzeniu wymaga zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych komór klimatycznych. Wynika to z konieczności zastosowania komponentów odpornych na środowisko agresywne. Połączenie komory klimatycznej z komorą solną daje jednak szerokie możliwości testów i nie wymaga przenoszenia produktu testowanego między różnymi komorami. Jest to wyjątkowo ważne.

Rate this post

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Close