Sprzęt

Zapora sieciowa – bezpieczeństwo informatyczne w Twojej firmie. Innowacyjny firewall Cisco

Nieustający, szybki rozwój internetu i technologii informatycznych, daje ludziom coraz nowocześniejsze narzędzia służące komunikacji oraz gromadzeniu i przetwarzaniu ogromnej liczby danych. To jasna strona zagadnienia. Niestety, użytkownicy komputerów i systemów sieciowych narażeni są na liczne zagrożenia, płynące ze strony osób chcących w nieuprawniony sposób wejść w posiadanie zamieszczanych w przestrzeni internetowej, często bardzo wrażliwych informacji. Metody ataków hakerskich są coraz bardziej wyrafinowane. Skuteczną ochronę przed tym zjawiskiem może zapewnić instalacja profesjonalnej zapory sieciowej czyli firewalla.

Czym jest zapora sieciowa?

Zapora sieciowa (firewall) to narzędzie służące ochronie hostów, systemów operacyjnych, a co najistotniejsze dla większych podmiotów, jak firmy czy instytucje – całych sieci komputerowych. Firewall zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych poprzez nieustanną filtrację i blokowanie niebezpiecznych połączeń nawiązywanych tak z routerem sieci LAN, jak i hostem. Analiza transmisji przebiega dwukierunkowo, a w oparciu o ustalone przez administratora lub użytkownika sieci reguły, oprogramowanie ochronne decyduje o dopuszczeniu, bądź odrzuceniu przesyłanych informacji. Weryfikacja dokonywana jest również przez zastosowanie algorytmów, bezpośrednio identyfikujących użytkowników, którzy żądają transmisji danych. Obok stałego monitorowania ruchu,  istotną funkcją zapory sieciowej jest tworzenie dziennika zdarzeń, co pozwala na analizę dokonanych włamań i wcześniejsze rozpoznanie możliwych kierunków dalszych ataków, a co za tym idzie odpowiednią reakcję w celu ich uniknięcia. Firewall zapewnia możliwość stałego blokowania niebezpiecznych adresów IP lub wybranych zakresów adresacji.

Jaka zapora sieciowa?

Na potrzeby użytkowników indywidualnych, korzystających z komputerów osobistych, czy też sieci domowych, wystarczające i skuteczne zabezpieczenie stanowi najczęściej firewall dostarczany wraz z systemem operacyjnym (np. zapora sieciowa implementowana do systemu Windows 10). Inaczej sytuacja wygląda w przypadku rozbudowanych środowisk informatycznych i infrastruktury sieciowej, gdzie bezpieczeństwo poufnych danych stanowi kwestię pierwszoplanową. Tutaj niezbędne jest zastosowanie zaawansowanej technologicznie sprzętowej zapory sieciowej, często wspomaganej przez dodatkowe funkcje aplikacyjne na komputerach – hostach. Sprawdź ofertę zapór sieciowych Cisco.

Dlaczego należy stosować firewalla w komputerach firmowych?

Lokalna sieć, czy też poszczególne komputery w firmie, narażone są na ryzyko cyberataków o różnej charakterystyce i natężeniu. Tak więc, mamy do czynienia z działaniami hakerów, których celem jest uzyskanie dostępu do zasobów informacyjnych firmy, szczególnie tych o wrażliwym charakterze. Inny rodzaj ataków ma na celu przejęcie kontroli nad komputerami, na skutek czego dochodzi do odpowiadania na nieuprawnione żądania. Istnieją również ataki hakerskie, których efektem jest zakłócenie pracy sieci, czy też zablokowanie serwera.

Zapory sieciowe Cisco – firewall nowej generacji

Cisco to światowy lider na rynku komponentów sieciowych. To m.in. marka zapór sieciowych, których innowacyjność gwarantuje blokowanie i usuwanie wszelkich zagrożeń cybernetycznych. Zastosowane rozwiązania sprawiają, że zapory sieciowe Cisco określane są mianem Next Generation FireWall – firewall nowej generacji firmy Cisco oferuje znacznie więcej. Składa się na to wiele cech wyróżniających zapory Cisco na tle innych produktów. Jedną z nich jest hybrydowy charakter dostępnych funkcji, zapewniający szerokie spectrum ochrony przed zagrożeniami. Niewątpliwym atutem firewalla Cisco jest pełna automatyzacja procesów sieciowych oraz zdolność współpracy z innymi narzędziami służącymi ochronie przed cyberatakami. Zastosowane technologie usprawniają skanowanie sieci, a także czuwają nad identyfikacją wszelkich zalogowanych do niej urządzeń. Zapory Cisco, dostępne na https://www.thomas-it.pl, w pełni zabezpieczają sieć, także w sytuacjach, gdy nieuprawniona ingerencja pokona zabezpieczenia pierwszej linii. Co niezwykle istotne, zautomatyzowany proces wykrywania i eliminowania zagrożeń nie wpływa na ciągłość i sprawność funkcjonowania firmy. Rozwiązaniem zwiększającym skuteczność zapory jest segmentacja sieci, co zapobiega szybkiemu, niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu zaistniałego zagrożenia. Zapory sieciowe Cisco charakteryzuje też sprawność ujawniania wycieku danych. Do największych zalet firewalla Cisco należy bez wątpienia szybkość wykrywania cyberataków, a ich identyfikacja może zostać dokonana nawet w 3,5 godziny. Zastosowanie zapory sieciowej Cisco jest ponadto rozwiązaniem ekonomicznym, konkurencyjnym wobec innych dostępnych produktów oraz opłacalnym na tle kosztów usunięcia ewentualnych awarii lub skutków ataku. Zabezpieczenia oferowane przez Cisco to rozwiązania niezawodne, których skuteczność zagwarantuje bezpieczeństwo sieci komputerowych w każdej firmie, niezależnie od skali i rodzaju prowadzonej działalności.

Rate this post

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Close
Close
Close